Bacheloropgave


I foråret 2006 skrev jeg bachelorprojekt på Jydsk Pædagog-Seminarium.
Projektet indeholder 3 skriftlige dele:

1) En børnebog - Lille RaSSmine har mavepine
2) En håndbog - RaSSmines mavepine
3) En rapport - Pædagogisk arbejde med forebyggelse af mobning med de ældste børnehavebørn

Projektets overordnede tema er forebyggelse af mobning, da jeg mener, at der bør arbejdes med at forebygge mobning frem for at ændre en allerede eksisterende mobningsadfærd.

Uddrag fra forordet i rapporten
”Én gang til moster Gitte!” Min niece ser på mig med store ivrige øjne. Jeg nikker smilende til hende og ser rundt i stuen. Juletræet står smukt med lys på, og gaverne, som lå under træet, er delt ud. Der er aktivitet rundt i stuen, hvor familien er i gang med at beundre og benytte egne og andres julegaver.

”Én gang til moster Gitte!” Hun kræver med iver en tredje gennemlæsning af hendes julegave: Lange Peter Madsen, som er skrevet af Halfdan Rasmussen. Det er tydeligt, at hun allerede ved første gennemlæsning fandt sit yndlingsrim, og jeg fornemmer, at hun spændt venter på, at Peter igen skal møde sin veninde Oda, som kommer med en pose soda. Hun ler lige så højt tredje gang, som hun gør første gang.

Jeg mindes min egen barndom, hvor jeg fik læst Lange Peter Madsen højt. Jeg husker, at jeg også lo højt over rimene, som hun gør. Min mor har fortalt, at da hun var barn, morede hun sig også over bogen. Halfdan Rasmussen udgav den lange bog om Peter Madsen i 1950, og den har derfor haft underholdningsværdi i tre generationer.

Jeg har i et stykke tid været klar over, at mit bachelorprojekt skal omhandle forebyggelse af mobning ved hjælp af drama, og derudover vil jeg skrive en børnebog. Da min niece kræver en tredje gennemlæsning med samme entusiasme og iver, bliver jeg klar over, at børnebogen skal skrives på rim. Jeg bliver nysgerrig efter at vide mere om børn og rim, og om hvorledes disse to kan forenes med drama i et magisk rum.

Gitte Silkelund | CVR: 33985592 | Klintvej 95, 4500 Nykøbing Sj.  | Tlf.: 60 74 01 94